KRAJINSKI PARK

Območje Radenskega polja je naravni in kulturni biser, ki je v svoji sedanji biološki pestrosti nastajal v tisočletnii interakciji narave in ljudi. Kakovostni in dolgotrajni preplet sožitja in sodelovanja med naravo in človekom, ki ima veliko krajinsko, biotsko in ekološko vrednost. 

Radensko polje

Radensko polje je kraško polje, ki nas vsakodnevno preseneča z nivojem vode. Predvsem v deževnem obdobju voda močno naraste. Zalije lahko tudi poti, ki vodijo skozi in po polju.

Kopanj in France Prešeren

Kopanj, osameli grič sredi spodnjega dela Radenskega polja, leži na nadmorski višini 390 m in ima značilno kopasto obliko.

Med leti 1908 in 1910 je na Kopanju, pri svojem prastricu, živel tudi France Prešeren.